Om Raymont AB

En presentation

Raymont AB startade 2006 med visionen av att leverera en komplett lösning för kunden gällande fönsterbyten, till ett attraktivt pris. Vi har därför kompletterat vår verksamhet med en kunnig byggentreprenad och utför därför idag även oftast monteringarna på de fönster och dörrar vi säljer. På årsbasis levererar vi numera tusentals fönster årligen och vi ser att vårt koncept är rätt.

raymonts ikon

Vårt mål och vår företagsidé är att leverera ett mycket bra fönster som håller över tiden, fast till ett betydligt lägre pris än traditionella handlare. Produkten skall ändå ligga i framkant, vad gäller modernitet och hållbarhet men samtidigt vara beprövad. Detta har vi åstadkommit genom att lägga ut tillverkningen på stora, -i branschen välkända fabriker och här beställa de bästa och mest kända produkterna, både trä/alu och PVC. Härigenom kan vi kapa mellanhänder som annars fördyrar ditt pris.

Vi beslutade oss också för att ha ett lågt prisläge vad gäller monteringar. Dock aldrig på bekostnad av en svensk, fräsch standardiserad prägel på utfört arbete. Som exempel kan nämnas de specialtillverkade plåtprofilerna som används för montering av fönsterbleck. En helt, -anser vi, nödvändig produkt vi sannolikt är själva om.

2010 investerades i nya, större och mer ändamålsenliga lokaler i Klippan, vilket har lett till att hanteringen av alla våra fönster idag är smidigare. I samband med detta beslutades att plåtbearbetningen utförs här, innebärande att kunden numera omgående får sina nya fönsterbleck och liknande monterat.

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Oavsett var i södra Sverige du bor besöker vi dig förutsättningslöst.