Trä

Svensk kvalité

  • ERAs vridfönster har dolda beslag, vllket bidrar till en vädertålig konstruktion.
  • Produkterna är P-märkta vilket innebär att de har klarat av tuffa tester av bl.a. funktion, luft- och regntäthet, värmeisolering och manövrerbarhet.
  • U-värdena ligger lågt, med hjälp av ERAs Thermo 3-glas.
  • Alla trädetaljer är djupimpregnerade för effektivt rötskydd.
  • Säkra fönster! Glaspaketen är monterade enligt MTK4, dvs förseglade i alla hörn. Detta försvårar avsevärt vid ett inbrottsförsök.
  • Demonteringbara lister.
garanti

 Garanti

  • 20 års garanti mot röta i virkesdelar på av ERA-fönster behandlade aluminiumbeklädda fönster och dörrar.
  • 15 års garanti mot röta i virkesdelar på av ERA-fönster behandlade och täckmålade träfönster.
  • 10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasen samt beslagens funktionalitet.

*garantier under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnar ERA-fönster AB garanti. Garantin gäller i Sverige och omfattar ovanstående.

Läs mer på www.era.se/garantier

 

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Oavsett var i södra Sverige du bor besöker vi dig förutsättningslöst.